privacy disclaimer alg vwd

disclaimer

Reiki-Cursus-123 besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de op deze website verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten onjuistheden en/of onvolkomenheden bevat.

Reiki-Cursus-123.nl aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Evenmin aanvaardt Reiki-Cursus-123 aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Reiki-Cursus-123. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Reiki-Cursus-123 en na duidelijke bronvermelding.

Een ieder die toegang heeft verkregen tot deze website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Externe informatie

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. Reiki-Cursus-123.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Voor vragen neem contact op met info@Reiki-Cursus-123.nl

REIKI | UNIVERSELE LEVENSENERGIE VOOR IEDEREEN
bewust rust nemen